Skip links

Hội thảo trực tuyến “Đổi mới thủ tục Hải Quan”

Ngày 08/10/2021, Ban Hải quan & Thuận lợi hoá thương mại (TLHTM) và Ban Công tác hội viên của Hiệp hội các doanh nghiệp logistics Việt Nam (VLA) sẽ phối hợp với Ban Pháp chế, VCCI và Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến “Đổi mới thủ tục hải quan – Góp ý dự thảo văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC”.

Hội thảo có sự tham gia với vai trò chủ trì và diễn giả của TS. Đặng Vũ Thành, Phó chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA), Tổng Giám Đốc SOTRANS.
Thời gian qua, Bộ Tài chính mà cụ thể là Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan đang chủ trì soạn thảo các văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và các Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật Hải quan năm 2014. Đây là những văn bản quan trọng đối với doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan và đặc biệt sẽ tác động lớn đến hoạt động khai thuê hải quan. Các văn bản dự thảo nói trên sẽ tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lô hàng xuất nhập khẩu hàng năm ở Việt Nam.
Trên cơ sở đó, Ban Hải quan & TLHTM và Ban Công tác hội viên phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thảo trực tuyến “Đổi mới thủ tục hải quan – Góp ý dự thảo văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC”. Hội thảo nhằm hỗ trợ hội viên VLA và các hiệp hội ngành hàng nắm được nội dung các dự thảo, qua đó có các đóng góp ý kiến về nội dung các bản dự thảo mới nhất.

Một số thông tin về hội thảo:

 • Thời gian: 8:30AM – 11:45AM ngày 08/10/2021
 • Hình thức tổ chức: Tổ chức online trên nền tảng Zoom. Meeting ID: 859 8140 9685, Passcode: 918445
 • Nội dung hội thảo: Giới thiệu các thay đổi tại dự thảo văn bản và các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia về thể chế chính sách, doanh nghiệp dịch vụ logistics.
 • Thành phần tham dự: Tổ soạn thảo/Tổng cục Hải quan, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hội viên Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng.
 • Chủ trì hội thảo:
  • TCHQ: Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan
  • VLA: TS. Đặng Vũ Thành, Tổng Giám Đốc Sotrans, Phó chủ tịch VLA
  • CIEM: TS Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban
  • Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh.
  • VCCI: Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế

Leave a comment